• darkblurbg

Specialisten in instellingenfarmacie

Als specialisten in de instellingen farmacie opereren wij als afdeling van de zorginstelling. Hierin leveren we zorg op maat waarbij medicatieveiligheid voorop staat. Met onze expertise zijn wij een sparringpartner op zowel farmaceutisch als logistiek gebied en zorgen we voor heldere communicatie en afspraken.

De cliënt 

Ondanks dat er nauwelijks rechtstreeks contact is met onze cliënten, zijn dit wel de mensen waarvoor we dit iedere dag doen. In samenwerking met de instelling proberen we voor iedere cliënt de beste zorg te leveren. 

Zorg op maat

Iedere zorginstelling is anders, wij streven er naar om te voldoen aan de afzonderlijke wensen van iedere instelling en leggen dit vast in heldere afspraken. Daarnaast zorgen we voor een vast aanspreekpunt binnen ReZA voor uw instelling en vindt er periodiek overleg plaats over de samenwerking. 

Medicatieveiligheid

Het medicatieproces vraagt om uiterst zorgvuldig handelen. Hierin zorgen we ervoor dat de medicatieveiligheid altijd geborgd is. Hiervoor hebben wij binnen ReZA strenge procedures voor het verwerken van de medicatieopdrachten en voldoen wij aan kwaliteitseisen.

Expertise

Onze apothekers en assistentes zijn gespecialiseerd in instellingenfarmacie en zijn laagdrempelig bereikbaar voor overleg. Daarnaast voorzien wij in gevraagd en ongevraagd advies over de farmaceutische zorg. Samen met de instellingen voeren we medicatiebeoordelingen uit en organiseren we gezamenlijk Farmacotherapeutische Overleggen (FTO’s). Ook zijn er mogelijkheden om op verzoek scholing en audits verzorgen. 

Wij zijn gewend om te werken met diverse systemen. Zo werken wij op dagelijkse basis met CGM apotheek, Medimo, FarmedRX en Medicheck. Daarnaast zijn wij altijd nieuwsgierig om deze kennis uit te breiden. 

Heldere communicatie

Ons doel is om heldere afspraken te maken en hier duidelijk over te communiceren, zo houden we de kans op fouten en misverstanden laag en ons medicatieproces veilig.